Yönetim ve İnsan Kaynaklarında
Çağdaş Çözümler...
TEL: + 90 212 347 33 47

HİZMETLERİMİZ

1 - Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

"Doğru İşe Doğru İnsan"

Üst ve Orta düzey Yönetici pozisyonlar başta olmak üzere, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda "her seviyede ve işletmelerin tüm fonksiyonlarında"
Seçme ve Yerleştirme hizmetleri vermektedir.

- Yönetici Araştırma,
- Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri,
- Proje bazlı Toplu işe alım projeleri,
- Geçici İstihdam Sağlama,
- İşgücü Pazarı Araştırması ve Yedekleme Projeleri,
- Headhunting ( üst düzey ve özel bilgi ve beceri gerektiren pozisyonlar için ),
- Proaktif CV paylaşımları,

Seçme ve Yerleştirme Hizmetlerini destekleyen;

- Aday Değerlendirme Çalışmaları ( Assessment Centre ),
- Kurumsal İnsan Kaynakları İletişim Stratejileri Danışmanlığı,
- Çalışanların geleceğe dönük Kariyer Planlaması amacı ile Bireysel Gelişim Planlarının hazırlanması,
- İnsan Kaynakları fonksiyonlarının hizmet olarak şirket dışından verilmesi ( Outsourcing ),
- İşten ayrılma sürecindeki çalışanlara destek verme ( Outplacement ) Projeleri,
- Kariyer odaklı Koçluk ve Mentorluk,

2 - Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı

"Ölçülebilen başarıyı hedeflemiş, Organizasyonel Değişim ve Gelişim Projeleri"

- Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetim modelleri doğrultusunda firmaya özel çözümler sunmak,
- Kurumun istekleri, pazar ve rekabet koşulları ile organizasyonel yapısı doğrultusunda esnek Proje Modelleri kurmak,
- Aksiyona dayalı hızlı ve kolay ve uygulanabilir çözümler sunmak,
- İş sonuçlarında ölçülebilir iyileşmeler sağlamak,
- Şirketlerin "Mevcut Durum Analizi"'ni yaparak değişim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti, önceliklendirilmesi ve projelendirilmesi,
- Organizasyonel Gelişim ve Yeniden yapılandırma çalışmaları,
- Performans Yönetim Sistemi Kurmak,
- Performans Audit; Mevcut Performans Yönetim Sisteminin Etkinlik ve Verimlilik Denetimi,
- İK Audit; İK süreç ve uygulamalarının Etkinlik ve Verimlilik Denetimi,
- E-valuation; Şirkete özel Ücret Yönetim Sistemi Kurmak, ( İş Değerlendirme ve Ücret Sistemi kurma çalışması. )

3 - Yetenek Geliştirme

"Önce İnsan"

- Kariyer Odaklı Koçluk ve Mentorluk