Yönetim ve İnsan Kaynaklarında
Çağdaş Çözümler...
TEL: + 90 212 347 33 47

Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı

"Ölçülebilen başarıyı hedeflemiş, Organizasyonel Değişim ve Gelişim Projeleri"

- Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetim modelleri doğrultusunda firmaya özel çözümler sunmak,
- Kurumun istekleri, pazar ve rekabet koşulları ile organizasyonel yapısı doğrultusunda esnek Proje Modelleri kurmak,
- Aksiyona dayalı hızlı ve kolay ve uygulanabilir çözümler sunmak,
- İş sonuçlarında ölçülebilir iyileşmeler sağlamak,
- Şirketlerin "Mevcut Durum Analizi"'ni yaparak değişim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti, önceliklendirilmesi ve projelendirilmesi,
- Organizasyonel Gelişim ve Yeniden yapılandırma çalışmaları,
- Performans Yönetim Sistemi Kurmak,
- Performans Audit; Mevcut Performans Yönetim Sisteminin Etkinlik ve Verimlilik Denetimi,
- İK Audit; İK süreç ve uygulamalarının Etkinlik ve Verimlilik Denetimi,
- E-valuation; Şirkete özel Ücret Yönetim Sistemi Kurmak, (İş Değerlendirme ve Ücret Sistemi kurma çalışması.)